Κατηγορίες

Φίλτρο καυσίμου / Water Separator

Turbine διαχωριστή νερού καυσίμων

Spin-για διαχωριστή νερού καυσίμων

Άλλα διαχωριστή νερού καυσίμων

Πετρελαίου μέρη διαχωριστή νερού

Heater

Αισθητήρας

Λάδι Νερό Διαχωριστικό Στοιχείων

Λάδι Νερό Διαχωριστικό Bowl

Sakura φίλτρα ισοδύναμο

Φίλτρο αέρα

Υδραυλικού ελαίου φίλτρο

Φίλτρο καυσίμου

Φίλτρο λαδιού

Καμπίνα φίλτρο αέρα

Αέρα/πετρελαίου διαχωριστικό

Εξαρτήματα καθαρισμού

Καυσίμου/νερό διαχωριστικό

Χτύπημα-από φίλτρο αερίου

Διηλεκτρικά υγρά φίλτρο

Μπολ Συνέλευση

Επικεφαλής Συνέλευση καυσίμου

Κιτ χοάνης

Ψυκτικό μέσο φίλτρο

Φίλτρο νερού

Φίλτρου καυσίμου αξεσουάρ

Φίλτρο καθίσματα

Fuel Pump

Fuel Pump Συνέλευση

Φίλτρο Συνέλευση

Φίλτρο αέρα

Φίλτρο αέρα

Καυσίμου Filter (αντικατάσταση)

ΒΑΛΔΟΥΊΝΟΣ σειρά

Υδραυλικών φίλτρο λαδιού

Volvo Σειρά

Caterpillar Σειρά

Komatsu Σειρά

Σειρά Benz

Hengst Σειρά

Iveco Σειρά

MANN Σειρά

Perkins Σειρά

Renault Series

Donaldson Series

TOYOTA Σειρά

Hino Σειρά

Hyundai Σειρά

DAF Σειρά

DEUTZ Σειρά

Scania Σειρά

ISUZU Σειρά

MITSUBISHI Σειρά

ΜΕΡΟΣ ZF

Ισοδύναμο φίλτρα separ

Καυσίμων φίλτρο/διαχωριστή νερό

Ανταλλακτικά φίλτρου

Θαλάσσια σειρά

Καυσίμων διαχωριστών νερού

Boat Series

Fleetguard ισοδύναμο

Φίλτρο καυσίμου

Λίπανσης φίλτρο

Φίλτρο νερού

Καυσίμου/νερό διαχωριστικό

Φίλτρο αέρα

Υδραυλικά φίλτρο

Γάτα φίλτρα ισοδύναμο

Φίλτρα Αέρος

Καυσίμου Filter (αντικατάσταση)

ΒΑΛΔΟΥΊΝΟΣ σειρά

EA-42077 - Fuel Filter BF587-D
   

Υδραυλικών φίλτρο λαδιού

EF-81001 - Oil Filter HF7922
EF-81002 - Oil Filter HF6196
EF-81003 - Oil Filter HF6213
EF-81004 - Oil Filter HF6072

Volvo Σειρά

EF-45001 - Fuel Filter 819384-1
EF-45002 - Fuel Filter 466634-3
EF-45003 - Fuel Filter 477556
EF-45004 - Fuel Filter 3831236

Caterpillar Σειρά

EF-43001 - Fuel Filter 1R-1808
EF-43002 - Καυσίμου Filter 1R-0762
EF-43003 - Fuel Filter 1R-1807
EF-43004 - Fuel Filter 1R0739

Komatsu Σειρά

EF-44001 - Fuel Filter 600-211-1231
EF-44002 - Fuel Filter 600-211-1340
EF-44003 - Fuel Filter 003 184 5301
EF-44004 - Fuel Filter 600-311-8220

Σειρά Benz

EF-52001 - Fuel Filter Assembly R90-MER-01
EF-52002 - Fuel Filter Assembly R90-MER-01.
EF-52003 - Fuel Filter R90-MER-01
EF-52004 - Fuel Filter R90-MER-01 with bowl

Hengst Σειρά

EA-48020 - Fuel Filter 23518532
EA-58001 - Fuel Filter H10W02 - 1
EA-58002 - Fuel Filter H233WK
EA-58003 - Fuel Filter H34WK

Iveco Σειρά

EA-59001 - Fuel Filter 1903629
EA-59002 - Fuel Filter 2992242
EA-59003 - Fuel Filter 2992241
EA-59004 - Fuel Filter 1907640

MANN Σειρά

EF-53001 - Fuel Filter W11102/4
EF-53002 - Fuel Filter W962
EF-53003 - Fuel Filter WK940/20
EF-53004 - Fuel Filter 1017010-29DM

Perkins Σειρά

EF-48001 - Fuel Filter CAV7111-296
EF-48002 - Fuel Filter CAV7111-296.
EF-48003 - Fuel Filter 87801285
EF-48004 - Fuel Filter SFA 9215,8152009

Renault Series

EF-47001 - Fuel Filter 5000670700
EF-47002 - Fuel Filter 5010477855
EF-47003 - Fuel Filter 7420541379
EF-47004 - Fuel Filter 7420709459

Donaldson Series

EF-56001 - Fuel Filter P164378
EF-56002 - Fuel Filter P163419
EF-56003 - Fuel Filter P553000
EF-56004 - Fuel Filter 33546

TOYOTA Σειρά

EA-61001 - Fuel Filter 23390-54010
EA-61002 - Fuel Filter 23303-64010 186100-0653
EA-61002 - Fuel Filter 16045-59E00 16403-59E00
EA-61003 - Fuel Filter 23390-64480 186110-5360

Hino Σειρά

EA-62001 - Fuel Filter 23401-1133
EA-62002 - Fuel Filter 23401-1341
EA-62003 - Fuel Filter 23401-1510
EA-62004 - Fuel Filter 23401-1332L

Hyundai Σειρά

EA-63001 - Fuel Filter 26300-35056
EA-63002 - Fuel Filter 26300-35500.
EA-63003 - Fuel Filter 26300-35500
EA-63004 - Fuel Filter 26300-35501

DAF Σειρά

EA-20004 - Fuel Filter 0267714
EA-65001 - Fuel Filter 247138
EA-65002 - Fuel Filter 0611049
EA-65003 - Fuel Filter 0267714.

DEUTZ Σειρά

EF-46001 - Fuel Filter 1174420
EF-46002 - Fuel Filter 1174423
EF-46003 - Fuel Filter 1174421
EF-46004 - Fuel Filter 1181245

Scania Σειρά

EF-49001 - Fuel Filter 1763776
EF-49002 - Fuel Filter 1518512
EF-49003 - Fuel Filter 1393640 - 1
EF-49004 - Fuel Filter 1518512 with bowl

ISUZU Σειρά

EF-54001 - Fuel Filter A408397
EF-54002 - Fuel Filter 4429726, 4283859
EF-54003 - Fuel Filter EF-54003
EF-54004 - Fuel Filter EF-54004

MITSUBISHI Σειρά

EF-57001 - Fuel Filter ME056670
EF-57002 - Fuel Filter ME035829
EF-57003 - Fuel Filter K710-23-570
 

ΜΕΡΟΣ ZF

EF-51001 - Fuel Filter 0750 131 053
EF-51002 - Filter 0070.131.010.